ΑΝΕΣΤΗΣ  ΔΟΥΣΜΑΝΟΒΙΤΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1979, από Κωνσταντινουπολίτες γονείς. Μένω στο Φίλυρο από το 1983, όπου τελείωσα το Δημοτικό σχολείο, το Γυμνάσιο, και υπήρξα ενεργό μέλος του τοπικού Συστήματος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης  Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και του τμήματος Λογιστικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης .

Εργάστηκα:

Στον Ε.Λ.Γ.Α.

Στο τμήμα Αλλοδαπών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο με ειδίκευση την διαχείριση  ρύθμισης οφειλών (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Ν.3869/2010) και με καθήκοντα την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και προτάσεων ρύθμισης οφειλών οφειλετών προς ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες και πιστωτικά ιδρύματα.

Σήμερα εργάζομαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.