48 χρόνια μετά το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανό και επίκαιρο…
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, λουλούδι και εξωτερικοί χώροι
Προσελκύστε περισσότερα άτομα με αυτή τη δημοσίευση
Μπορείτε να προσελκύσετε έως και 1.726 άτομα ημερησίως, προωθώντας τη δημοσίευσή σας με 14 €.

 

Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων
Προώθηση δημοσίευσης
<img class=”j1lvzwm4″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
174
1 σχόλιο
Μου αρέσει!

 

Σχόλιο
Κοινοποίηση