Και οι πιο μικροί μαθητές μας επέστρεψαν σήμερα σε καθαρά και ασφαλή σχολεία

Και οι πιο μικροί μαθητές μας επέστρεψαν σήμερα σε καθαρά και  ασφαλή σχολεία✔️

Με σχέδιο και οργάνωση, αξιοποιούμε στο έπακρο την τεχνολογία και σε αυτό το πεδίο✔️

Τα ….διάσημα πλέον   ρομποτάκια απολύμανσης έπιασαν δουλειά για να θωρακίσουν την υγεία της εκπαιδευτικής μας κοινότητας☑️

Αυτό που ο δήμος κάνει  συστηματικά μέχρι σήμερα θα το συνεχίσει με πρωτοποριακές δράσεις που έχουν πανελλαδική απήχηση.

Απόσπασμα από το σημερινό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ στα σχολεία μας με την παρουσία και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξη Κόπτση.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKDzrDwN6gFI&data=01%7C01%7Ce.karatzioli%40gnomon.com.gr%7Cd373901c5f8e4bf593f208d8067abaa3%7C495ec36ca7824899bffc4a1d86308db9%7C0&sdata=7OoL2BC%2FNrpRXGKCHIGeRqUPgcBOwaU9ZEU49o1rNyM%3D&reserved=0