Και ο Ι. Καϊτετζίδης… δικαστικός αντιπρόσωπος απολάθος