Ο Καλούτσικος Αντώνιος του Ιωάννη, γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1955 στο Νησελούδι Ημαθίας. Κατοικεί στην Εξοχή από το 1963 έως σήμερα. Εργάστηκε στο Γ.Ν.  «Γ. Παπανικολάου» από το οποίο και συνταξιοδοτήθηκε. Είναι έγγαμος, πατέρας 3 παιδιών. Διετέλεσε κοινοτικός σύμβουλος επί 2 τετραετίες στην Κοινότητα Εξοχής.