Δημοτικός Σύμβουλος. Πολιτικός Μηχανικός και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας- Χορτιάτη.

Αντιπρόεδρος Σχολικών Επιτροπών.

Πρόεδρος Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Δημοτικών Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων.

Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Μέλος Φ.Α.Α.Θ.

Η συνεχής ενασχόλησή του με τις κατασκευές και το δομημένο περιβάλλον των περιοχών του δήμου και το προσωπικό ενδιαφέρον για τα κοινά και τη δημόσια ζωή της περιοχής του προσφέρουν βαθιά γνώση των προβλημάτων καθώς και τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με εμπειρία και αποτελεσματικότητα στις προκλήσεις της νέας πραγματικότητας του δήμου.