Οι κόκκινες γραμμές της τοπικής αυτοδιοίκησης στο μεταναστευτικό.
Δεν μπορεί το βάρος να το σηκώσει πάλι η Κεντρική Μακεδονία!
Θα συνεργαστούμε με την πολιτεία, αλλά ζητάμε ισοκατανομή του πληθυσμού σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες της χώρας και ουσιαστική συμμετοχή στον διάλογο.
Η αυτοδιοίκηση δεν θα μείνει έξω από τις αποφάσεις!
Από τις συνεντεύξεις μου στην ΕΡΤ3 και στη Βεργίνα Τηλεόραση, όπου είχα την ευκαιρία να συζητήσω ακόμη θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας