Αγαπητέ μου Απόστολε Apostolos Tzitzikostas
θέλω να ξέρεις ότι οι επιτυχίες σου με κάνουν -λόγω και της φιλίας μας- διπλά υπερήφανο!
Η πανηγυρική σου εκλογή στη θέση του προέδρου του «Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της Αυτοδιοίκησης» δικαιώνει τη σκληρή δουλειά και την αξιοσύνη σου ως περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας.
Νιώθω χαρούμενος που με τη συμμετοχή μου στην ελληνική αντιπροσωπεία συνέβαλα στην ανάδειξή σου σε μία θέση ύψιστης ευθύνης.
Είμαι βέβαιος πως και με τη νέα σου ιδιότητα θα εργαστείς για την ενδυνάμωση της φωνής της αυτοδιοίκησης Ελλάδας αλλά και της Μακεδονίας μας.
Κάτι που για να συμβεί όπως πολύ καλά ξέρεις χρειάζονται πόροι, κονδύλια και άνθρωποι σε θέσεις -κλειδιά όπως εσύ.