Στηρίζουμε το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο μαζί με την Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου

Όλοι μαζί στην εκδήλωση των μελών και φίλων της Κίνησης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου με την πρόεδρο κ. Παπαιωάννου Σουλτάνα, την κ. Δημαράτου Ολυμπία και όλα  τα άξια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,αλλά και την τόσο σημαντική Ελληνίδα Δανιηλίδου Ζωή την πρόεδρο του Ελληνικού Παιδικού Χωριού  στο Φίλυρο που έχει αφιερώσει την ζωή της σε αυτά τα παιδιά προσφέροντας τους οικογενειακή στοργή και προστασία.
Πράξεις συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας που στις σημερινές εποχές θα πρέπει να αναδεικνύονται και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
Αγαπάμε το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και στηρίζουμε την σπουδαία δουλειά των ανθρώπων του.