ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Γεννήθηκε το 1975 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Πυλαία.

Εργάζεται στον τραπεζικό τομέα από το 2004, στο Τμήμα Ελέγχου πιστωτικού ιδρύματος με αντικείμενο εργασίας  τον Έλεγχο  του  Ξεπλύματος  Χρήματος και την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας  (ΑΜL / CFT Division), ενώ προγενέστερα  εργάστηκε για μια δεκαπενταετία στο δίκτυο Καταστημάτων τριών  τραπεζών.

Επιπλέον είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων καθώς εργάζεται  ως Εισηγητής σε Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της τραπεζικής, της ελεγκτικής και της οργάνωσης των επιχειρήσεων.  

Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής από το 2002 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Οικονομολόγος, αρχικά ως μελετητής και σύμβουλος επιχειρήσεων.

Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου  με μεταπτυχιακές σπουδές στον Τουρισμό και την Τοπική Ανάπτυξη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης στο Management και στη Διοίκηση Προσωπικού (Stepping Up to Management.  Harvard Business Publishing, 2017)

Είναι Εκλεγμένο Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) και εκλέγεται ανελλιπώς από το 2007 μέχρι και σήμερα, στο Πανελλήνιο Όργανο της  Συνέλευσης  των Αντιπροσώπων (Σ.Τ.Α) .

Από το 2021 μέχρι και σήμερα,  είναι μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Α.Θ).

Από το 2007 έως το  2009 είχε  οριστεί εκπρόσωπος του Ο.Ε.Ε  στην Ζώνη Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Είναι Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από το 2018 έως και σήμερα, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος Περιφερειακών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας  στην Κεντρική Μακεδονία (2016-2018)

Η ευαισθησία και η σκληρή δουλειά θα συνεχίσει να μας οδηγεί. Οι δημότες μας θα είναι και πάλι στο κέντρο κάθε πολιτικής μας!

Εκλογικά κέντρα

Πανόραμα
Κομνηνών 15, 1ος όροφος
Τηλ. 2310 346 162

Πυλαία
Προφήτη Ηλία 32 (Πλατεία Δημαρχείου)
Τηλ. 2310 330 323

Ασβεστοχώρι
Μακεδονομάχων 23
Copyright © 2023. all rights reserved.
Design by ADVISION