« 𝐁𝐁𝐐 𝛔𝛕𝛐 𝚨𝛄𝛒ό𝛋𝛕𝛈𝛍𝛂 »

« 𝐁𝐁𝐐 𝛔𝛕𝛐 𝚨𝛄𝛒ό𝛋𝛕𝛈𝛍𝛂 »
𝛂𝛑ό 𝛕𝛐𝛎 𝚺ύ𝛌𝛌𝛐𝛄𝛐 𝚽ί𝛌𝛚𝛎 𝚨𝛍𝛆𝛒𝛊𝛋𝛂𝛎𝛊𝛋ής 𝚪𝛆𝛚𝛒𝛄𝛊𝛋ής 𝚺𝛘𝛐𝛌ής 𝚯𝛆𝛔𝛔𝛂𝛌𝛐𝛎ί𝛋𝛈ς.
Μετά από τρία χρόνια απουσίας ξαναβρεθήκαμε στον υπέροχο χώρο του Αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για να στηρίξουμε τους μαθητές και σπουδαστές της σχολής, του Perrotis College.
Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας – Konstantinos P. Gioulekas
Paris Tsogkarlidis