𝚨𝚺𝚽𝚨𝚲𝚻𝚶𝚺𝚻𝚸𝛀𝚺𝚬𝚰𝚺 𝚺𝚻𝚶𝚴 𝚾𝚶𝚸𝚻𝚰𝚨𝚻𝚮

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον δήμο μας θα πραγματοποιήσει από αύριο 𝚻𝛆𝛕ά𝛒𝛕𝛈 𝟐𝟗 𝚳𝛂𝛒𝛕ί𝛐𝛖 έως και την 𝚷𝛂𝛒𝛂𝛔𝛋𝛆𝛖ή 𝟑𝟏 𝚳𝛂𝛒𝛕ί𝛐𝛖 𝛂𝛔𝛗𝛂𝛌𝛕ό𝛔𝛕𝛒𝛚𝛔𝛈 ολόκληρου του κεντρικού δρόμου 2ας Σεπτεμβρίου από τον κυκλικό κόμβο στο Μνημείο Ηρώων Μαρτύρων έως το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο στην έξοδο του οικισμού. Οι ασφαλτοστρώσεις ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής και θα συνεχιστούν από τον δήμο τους καλοκαιρινούς μήνες σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε πρόσφατα στις δημοτικές οδούς.

𝚷𝛂𝛒𝛂𝛋𝛂𝛌𝛐ύ𝛍𝛆 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈 𝛔𝛖𝛎𝛆𝛒𝛄𝛂𝛔ί𝛂 ό𝛌𝛚𝛎 𝛍𝛂ς, 𝛕𝛈 𝛔𝛖𝛍𝛍ό𝛒𝛗𝛚𝛔𝛈 𝛔𝛕𝛊ς 𝛑𝛒𝛐𝛆𝛊𝛅𝛐𝛑𝛐𝛊𝛈𝛕𝛊𝛋ές 𝛆𝛎𝛅𝛆ί𝛏𝛆𝛊ς 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛈𝛎 𝛂𝛑𝛐𝛍ά𝛋𝛒𝛖𝛎𝛔𝛈 𝛕𝛚𝛎 𝛐𝛘𝛈𝛍ά𝛕𝛚𝛎 𝛂𝛑ό 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛑ά𝛎𝛚 𝛐𝛅ό 𝛑𝛒𝛐𝛋𝛆𝛊𝛍έ𝛎𝛐𝛖 𝛎𝛂 𝛅𝛊𝛆𝛖𝛋𝛐𝛌𝛖𝛎𝛉𝛐ύ𝛎 𝛕𝛂 έ𝛒𝛄𝛂 𝛕𝛈ς 𝛂𝛔𝛗𝛂𝛌𝛕ό𝛔𝛕𝛒𝛚𝛔𝛈ς.