𝚨𝚺𝚽𝚨𝚲𝚻𝚶𝚺𝚻𝚸𝛀𝚺𝚮 𝚺𝚻𝚶 𝚷𝚨𝚴𝚶𝚸𝚨𝚳𝚨

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον δήμο μας
ξεκινά τη 𝚫𝛆𝛖𝛕έ𝛒𝛂 𝟑 𝚨𝛑𝛒𝛊𝛌ί𝛐𝛖 ασφαλτόστρωση της οδού Κομνηνών σε όλο το μήκος της από το ύψος του «καφέ Ζωγράφου» μέχρι και το πρώην ξενοδοχείο «Νεφέλη». Η ασφαλτόστρωση γίνεται μετά την ολοκλήρωση των έργων για τη διέλευση του δικτύου με τις οπτικές ίνες. Στη συνέχεια οι εργασίες θα συνεχιστούν στην κεντρική οδό Μ. Αλεξάνδρου κλπ. μέχρι τα όρια του περιφερειακού τμηματικά.

𝚷𝛂𝛒𝛂𝛋𝛂𝛌𝛐ύ𝛍𝛆 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈 𝛔𝛖𝛎𝛆𝛒𝛄𝛂𝛔ί𝛂 ό𝛌𝛚𝛎 𝛍𝛂ς, 𝛕𝛈 𝛔𝛖𝛍𝛍ό𝛒𝛗𝛚𝛔𝛈 𝛔𝛕𝛊ς 𝛑𝛒𝛐𝛆𝛊𝛅𝛐𝛑𝛐𝛊𝛈𝛕𝛊𝛋ές 𝛆𝛎𝛅𝛆ί𝛏𝛆𝛊ς 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛈𝛎 𝛂𝛑𝛐𝛍ά𝛋𝛒𝛖𝛎𝛔𝛈 𝛕𝛚𝛎 𝛐𝛘𝛈𝛍ά𝛕𝛚𝛎 𝛂𝛑ό 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛑ά𝛎𝛚 𝛐𝛅ό 𝛕𝛊ς 𝛈𝛍έ𝛒𝛆ς 𝛋𝛂𝛊 ώ𝛒𝛆ς 𝛕𝛚𝛎 𝛆𝛒𝛄𝛂𝛔𝛊ώ𝛎 𝛑𝛒𝛐𝛋𝛆𝛊𝛍έ𝛎𝛐𝛖 𝛎𝛂 𝛅𝛊𝛆𝛖𝛋𝛐𝛌𝛖𝛎𝛉𝛐ύ𝛎 𝛕𝛂 έ𝛒𝛄𝛂 𝛕𝛈ς 𝛂𝛔𝛗𝛂𝛌𝛕ό𝛔𝛕𝛒𝛚𝛔𝛈ς.
𝚬𝛖𝛘𝛂𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐ύ𝛍𝛆 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈 𝛔𝛖𝛎𝛆𝛒𝛄𝛂𝛔ί𝛂.