𝚶 𝚫ή𝛍𝛐ς 𝚷𝚼𝚲𝚨𝚰𝚨𝚺 – 𝚾𝚶𝚸𝚻𝚰𝚨𝚻𝚮 & 𝐨 𝚽𝚶𝚫𝚺𝚨 𝛂𝛎𝛂𝛋𝛖𝛋𝛌ώ𝛎𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛂 𝚫έ𝛎𝛅𝛒𝛂 𝛕𝛚𝛎 𝚾𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐𝛖𝛄έ𝛎𝛎𝛚𝛎

𝚶 𝚫ή𝛍𝛐ς 𝚷𝚼𝚲𝚨𝚰𝚨𝚺 – 𝚾𝚶𝚸𝚻𝚰𝚨𝚻𝚮 & 𝐨 𝚽𝚶𝚫𝚺𝚨 𝛂𝛎𝛂𝛋𝛖𝛋𝛌ώ𝛎𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛂 𝚫έ𝛎𝛅𝛒𝛂 𝛕𝛚𝛎 𝚾𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐𝛖𝛄έ𝛎𝛎𝛚𝛎🌲🌲🌲
𝚱𝛂𝛎έ𝛎𝛂 𝚾𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐𝛖𝛄𝛆𝛎𝛎𝛊ά𝛕𝛊𝛋𝛐 𝛅έ𝛎𝛅𝛒𝛐 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝚾𝚼𝚻𝚨. 𝚨𝛎𝛂𝛋ύ𝛋𝛌𝛚𝛔𝛈 𝚻ώ𝛒𝛂 𝛍𝛆 𝟏 𝛕𝛈𝛌𝛆𝛗ώ𝛎𝛈𝛍𝛂 𝛔𝛕𝛐 𝟏𝟓𝟏𝟗𝟓»❗❗
Ας κάνουμε και φέτος μετά τις γιορτές το καθήκον μας προς το περιβάλλον! Με την είσοδο του νέου χρόνου, κάνουμε πράξη τις προσδοκίες μας για τη φύση και για ένα καλύτερο περιβάλλον ανακυκλώνοντας φυσικά δέντρα που χρησιμοποιήσαμε κατά την εορταστική περίοδο ώστε να γίνουν ακόμη πιο ωφέλιμα, πιο χρήσιμα!
Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη όπως και τα προηγούμενα χρόνια συμμετέχει και φέτος με ενθουσιασμό στην πρωτοβουλία του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ώστε “το 2022 κανένα χριστουγεννιάτικο δένδρο να μην καταλήξει στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης αλλά όλα να ανακυκλωθούν”.
Η φετινή δράση θα ξεκινήσει μετά τις 7 Ιανουαρίου οπότε και παραδοσιακά ξεκινά το ξεστόλισμα των δέντρων. Τα συνεργεία του δήμου μας είναι έτοιμα να συγκεντρώσουν τα φυσικά έλατα των δημοτών μας και σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας να τα οδηγήσουν σε ειδικό χώρο στο Περιβαλλοντικό Πάρκο των Ταγαράδων. Εκεί με τη χρήση κλαδοτεμαχιστή θα τεμαχιστούν προκειμένου να μετατραπούν σε βιολογικό καύσιμο, αλλά και σε φυτόχωμα–λίπασμα, ανεκτίμητης αξίας.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΦΟΔΣΑ-ΚΜ Μιχάλη Γεράνη «την τελευταία τριετία ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ανακύκλωσε περισσότερα από 6.500 φυσικά χριστουγεννιάτικα έλατα και παρότι η δράση “φρέναρε” το περασμένο έτος λόγω της πανδημίας, το 2022 προβλέπεται να σπάσει το ρεκόρ όλων των προηγούμενων χρόνων».
Με ανακοίνωσή του ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη καλεί του δημότες να συμβάλουν στην ανακύκλωση των δένδρων.
𝚽ί𝛌𝛆 𝛅𝛈𝛍ό𝛕𝛈, 𝚽ί𝛌𝛈 𝚫𝛈𝛍ό𝛕𝛊𝛔𝛔𝛂,
Εσύ που ενδιαφέρεσαι για την αειφορία, για την προστασία του περιβάλλοντος και για έναν καθαρό και οικολογικό δήμο, μπορείς τώρα να βοηθήσεις στην κοινή μας προσπάθεια, αρκεί να επικοινωνήσεις με τη γνωστή τηλεφωνική γραμμή 15195 του δήμου μας ή το e-15195. Με 1 απλό τηλεφώνημα αναφέρεις τη διεύθυνση σου και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο δήμος, καθώς ένα δημοτικό όχημα θα παραλάβει το δέντρο από το σπίτι σου και θα το οδηγήσει στην ανακύκλωση».
«𝚺𝛕𝛈𝛒ί𝛇𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛍𝛆 𝛆𝛎𝛉𝛐𝛖𝛔𝛊𝛂𝛔𝛍ό 𝛂𝛖𝛕ή 𝛕𝛈𝛎 𝛐𝛊𝛋𝛐𝛌𝛐𝛄𝛊𝛋ή 𝛑𝛒𝛚𝛕𝛐𝛃𝛐𝛖𝛌ί𝛂, ό𝛑𝛚ς 𝛋𝛂𝛊 ό𝛌𝛆ς 𝛕𝛊ς 𝛑𝛒ά𝛔𝛊𝛎𝛆ς 𝛅𝛒ά𝛔𝛆𝛊ς 𝛕𝛐𝛖 𝚽𝚶𝚫𝚺𝚨, 𝛅𝛈𝛌ώ𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛑𝛂𝛒ό𝛎𝛕𝛆ς 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛒𝛐ά𝛔𝛑𝛊𝛔𝛈 𝛕𝛐𝛖 𝛂𝛔𝛕𝛊𝛋𝛐ύ 𝛋𝛂𝛊 𝛗𝛖𝛔𝛊𝛋𝛐ύ 𝛑𝛆𝛒𝛊𝛃ά𝛌𝛌𝛐𝛎𝛕𝛐ς, 𝛅ί𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛕𝛐 𝛑𝛂𝛒ά𝛅𝛆𝛊𝛄𝛍𝛂 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈𝛎 𝛂𝛆𝛊𝛗𝛐𝛒ί𝛂 𝛋𝛂𝛊 𝛄𝛊𝛂 𝛌𝛊𝛄ό𝛕𝛆𝛒𝛂 𝛂𝛑𝛐𝛒𝛒ί𝛍𝛍𝛂𝛕𝛂. 𝚱ά𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛑𝛒ά𝛏𝛈 𝛕𝛐 𝛔ύ𝛎𝛉𝛈𝛍𝛂 ό𝛕𝛊 ❞𝛕𝛐 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝛋𝛂𝛎έ𝛎𝛂 𝛗𝛖𝛔𝛊𝛋ό 𝛘𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐𝛖𝛄𝛆𝛎𝛎𝛊ά𝛕𝛊𝛋𝛐 𝛅έ𝛎𝛅𝛒𝛐 𝛎𝛂 𝛍𝛈𝛎 𝛋𝛂𝛕𝛂𝛌ή𝛏𝛆𝛊 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝚾𝚼𝚻𝚨 𝚳𝛂𝛖𝛒𝛐𝛒ά𝛘𝛈ς❞. 𝚮 𝛂𝛎𝛂𝛋ύ𝛋𝛌𝛚𝛔𝛈 𝛅𝛆𝛎 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛍ό𝛅𝛂, 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛂𝛎ά𝛄𝛋𝛈 𝛄𝛊𝛂 𝛆𝛑𝛊𝛃ί𝛚𝛔𝛈. 𝚻ί𝛑𝛐𝛕𝛂 𝛅𝛆𝛎 𝛑ά𝛆𝛊 𝛘𝛂𝛍έ𝛎𝛐, 𝛕𝛂 𝛑ά𝛎𝛕𝛂 𝛂𝛏𝛊𝛐𝛑𝛐𝛊𝛐ύ𝛎𝛕𝛂𝛊»
Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι και δέντρο