Τιμή στον πρώτο Πρόεδρο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η Κωνστανινούπολις» που στέγασε τους πρόσφυγες αδελφούς από την Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω link
https://bit.ly/3Jm0MEZ