𝚻𝛂 𝐥𝐞𝐝 𝛕𝛐𝛖 𝛅ή𝛍𝛐𝛖 𝛍𝛂ς 𝛉έ𝛍𝛂 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝚬𝚸𝚻𝟏

Εξοικονόμηση 60%✔️
𝚻𝛂 𝐥𝐞𝐝 𝛕𝛐𝛖 𝛅ή𝛍𝛐𝛖 𝛍𝛂ς 𝛉έ𝛍𝛂 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝚬𝚸𝚻𝟏.
Περισσότερο φως μεγαλύτερη οικονομία. Όλο το σχέδιο του Δήμου για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Εξοικονόμηση 60%Τα led του δήμου μας θέμα στην ΕΡΤ1