Μέρα γιορτινή για την πόλη μας!
Μεγάλη μέρα για την Μακεδονία μας!
Ο Μυροβλύτης Άγιος Δημήτριος ας μας προστατεύει πάντα!
𝚾𝛒ό𝛎𝛊𝛂 𝚷𝛐𝛌𝛌ά 𝛔𝛕𝛐𝛖ς 𝛆𝛐𝛒𝛕ά𝛇𝛐𝛎𝛕𝛆ς 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛕𝛊ς 𝛆𝛐𝛒𝛕ά𝛇𝛐𝛖𝛔𝛆ς!
!🇬🇷