«𝜜𝜞𝜤𝜪𝜮 𝜞𝜠𝜴𝜬𝜞𝜤𝜪𝜮»


~𝚳𝛆𝛄ά𝛌𝛐ς ´𝚨𝛄𝛊𝛐ς 𝛕𝛈ς 𝚶𝛒𝛉𝛐𝛅𝛐𝛏ί𝛂ς 𝛍𝛂ς~

Ο 𝚷𝛐𝛌𝛊𝛐ύ𝛘𝛐ς Ά𝛄𝛊𝛐ς του δήμου μας με την ευλογία του να αγκαλιάζει πάντα το 𝚷𝛂𝛎ό𝛒𝛂𝛍𝛂 , το 𝚽ί𝛌𝛖𝛒𝛐, το 𝚨𝛔𝛃𝛆𝛔𝛕𝛐𝛘ώ𝛒𝛊 και τον 𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈 μας!!
Βρεθήκαμε και πάλι στις εκκλησιές, στις περιφορές της εικόνας, στα λαϊκά πανηγύρια.
Ας είμαστε γεροί και του χρόνου να γιορτάσουμε όλοι μαζί!

𝚾𝛒ό𝛎𝛊𝛂 𝚷𝛐𝛌𝛌ά 𝛔𝛕𝛐𝛖ς 𝚪𝛊ώ𝛒𝛄𝛈𝛅𝛆ς 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛕𝛊ς 𝚪𝛆𝛚𝛒𝛄ί𝛆ς!
𝚾𝛒ό𝛎𝛊𝛂 𝚷𝛐𝛌𝛌ά 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝚯𝛚𝛍ά 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝚯𝛚𝛍𝛂ή !