𝜧𝜶ύ𝝆𝜼 𝝁έ𝝆𝜶 𝝃𝜼𝝁έ𝝆𝝎𝝈𝜺….

𝜧𝜶ύ𝝆𝜼 𝝁έ𝝆𝜶 𝝃𝜼𝝁έ𝝆𝝎𝝈𝜺….
Ας ελπίσουμε να σταματήσει ο θλιβερός αριθμός των νεκρών εδώ…..
Η σκέψη μας στους νεκρούς, στους τραυματίες και στις οικογένειες τους🙏