𝝖ς 𝝳ώ𝞂𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝻𝝰𝝵ί 𝞃𝝶𝝼 𝝻ά𝞆𝝶 𝝲𝝸𝝰 𝝹𝝰𝝷𝝰𝞀𝝾ύς 𝝹𝝰𝝸 𝝰𝞂𝞅𝝰𝝺𝝴ίς 𝝳𝝶𝝻ό𝞂𝝸𝝾𝞄ς 𝞆ώ𝞀𝝾𝞄ς.

Ο Δήμος έκανε το καθήκον του και καθάρισε άμεσα τις μουντζούρες και τις ασχήμιες από την παιδική χαρά «Γαλανού».
Πριν περάσουν 24 ώρες οι ίδιοι γνωστοί – άγνωστοι ξαναχτύπησαν!!!!
Τέτοια φαινόμενα «ασχήμιας» δυστυχώς πολλαπλασιάζονται σε όλες τις πόλεις της πατρίδας μας.
Η αδιαφορία αφήνει χώρο για τέτοιες καταστάσεις.
Άλλο ελευθερία, άλλο ελευθεριότητα.
Δεν γίνεται να βανδαλίζονται δημόσιοι χώροι κάθε τόσο.
Υπάρχει ατομική και κοινωνική ευθύνη?
Μπορούμε να προστατεύσουμε τα μικρά μας παιδάκια από τις ασχήμιες, τις μουντζούρες, τις βρισιές στις παιδικές μας χαρές και στο δημόσιο χώρο ή θα παραδοθούμε μοιρολατρικά στην κακογουστιά και στην ασχήμια που μας επιβάλλουν οι λίγοι?
𝝖ς 𝝳ώ𝞂𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝻𝝰𝝵ί 𝞃𝝶𝝼 𝝻ά𝞆𝝶 𝝲𝝸𝝰 𝝹𝝰𝝷𝝰𝞀𝝾ύς 𝝹𝝰𝝸 𝝰𝞂𝞅𝝰𝝺𝝴ίς 𝝳𝝶𝝻ό𝞂𝝸𝝾𝞄ς 𝞆ώ𝞀𝝾𝞄ς.
𝝩𝝾 𝞆𝞀𝞈𝞂𝞃ά𝝻𝝴 𝞂𝞃𝝰 𝝿𝝰𝝸𝝳𝝸ά 𝝻𝝰ς❗