𝟕𝟖 𝛘𝛒ό𝛎𝛊𝛂 𝚶𝛌𝛐𝛋𝛂ύ𝛕𝛚𝛍𝛂 𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈

𝟕𝟖 𝛘𝛒ό𝛎𝛊𝛂 𝚶𝛌𝛐𝛋𝛂ύ𝛕𝛚𝛍𝛂 𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈
Κόλλυβο θύμησης και προσευχή αγάπης στο Μνημόσυνο για τα 149 θύματα -ήρωες του Ολοκαυτώματος.
𝚨𝛉ά𝛎𝛂𝛕𝛐𝛊 𝛄𝛊𝛂 𝛑ά𝛎𝛕𝛂 𝛔𝛕𝛊ς 𝛙𝛖𝛘ές 𝛍𝛂ς!
Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link⬇️
+49