𝚨𝛎𝛉𝛒𝛚𝛑𝛊ά, 𝚬𝛖𝛂𝛊𝛔𝛉𝛈𝛔ί𝛂!!

𝚨𝛎𝛉𝛒𝛚𝛑𝛊ά, 𝚬𝛖𝛂𝛊𝛔𝛉𝛈𝛔ί𝛂!!
Τα συναισθήματα που μας πλημμύρισαν στην επίσκεψή μας στο Β ΚΑΠΗ Πυλαίας και στους συμπολίτες εκει με τους οποίους κάναμε μια κουβέντα καρδιάς, όπως και στην αιμοδοσία στο Πανόραμα που με επιτυχία συνεχίζει ο δήμος μας.

Ό𝛌𝛂 𝛏𝛆𝛋𝛊𝛎ά𝛎𝛆 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛆𝛌𝛆𝛊ώ𝛎𝛐𝛖𝛎𝛆 𝛔𝛕𝛐𝛎 Ά𝛎𝛉𝛒𝛚𝛑𝛐! 𝚱𝛂𝛊 ό𝛕𝛂𝛎 𝛐 ά𝛎𝛉𝛒𝛚𝛑𝛐ς 𝛅ί𝛎𝛆𝛊 𝛂𝛋ό𝛍𝛂 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛐 𝛂ί𝛍𝛂 𝛕𝛐𝛖 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛐𝛎 𝛔𝛖𝛎ά𝛎𝛉𝛒𝛚𝛑ό 𝛕ό𝛕𝛆 ό𝛌𝛐𝛊 𝛍𝛂ς 𝛍𝛑𝛐𝛒𝛐ύ𝛍𝛆 𝛎𝛂 𝛎𝛊ώ𝛉𝛐𝛖𝛍𝛆 𝚫𝛊𝛋𝛂𝛊𝛚𝛍έ𝛎𝛐𝛊.