đšŧ𝛑𝛐𝛅𝛆𝛘𝛉ή𝛋𝛂𝛍𝛆 𝛕𝛐𝛎 𝛋𝛂𝛊𝛎𝛐Īđ›’đ›Šđ› 𝛘𝛒ĪŒđ›Žđ› 𝛍𝛆 𝛘𝛂𝛒ÎŦ, đ›‚đ›Šđ›”đ›Šđ›đ›…đ›đ›Î¯đ›‚ 𝛋𝛂𝛊 đ›†đ›Œđ›‘Î¯đ›…đ›‚ ĪŒđ›Œđ›đ›Š đ›đ›‚đ›‡Î¯ 𝛋ĪŒđ›ƒđ›đ›Žđ›•đ›‚Ī‚ 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛅𝛐𝛔𝛊𝛂𝛋ή 𝛃𝛂𝛔𝛊𝛌ĪŒđ›‘đ›Šđ›•đ›‚ 𝛍𝛆 𝛕𝛐 𝛅𝛈𝛍𝛐𝛕𝛊𝛋ĪŒ 𝛍𝛂Ī‚ 𝛔𝛖𝛍𝛃𝛐Īđ›Œđ›Šđ›â—
𝚱𝛂𝛌ή 𝛋𝛊 đšŦ𝛖𝛌𝛐𝛄𝛈𝛍έ𝛎𝛈 𝚾𝛒𝛐𝛎𝛊ÎŦ 𝛔𝛆 ĪŒđ›Œđ›đ›–Ī‚ 𝛋𝛂𝛊 ĪŒđ›Œđ›†Ī‚❗❗

https://www.facebook.com/vivian.lioliou
ΖĪŽĪ„ÎŋĪ… ΝίÎēΡ ΔηÎŧ. ÎŖĪÎŧβÎŋĪ…ÎģÎŋĪ‚ ΔήÎŧÎŋĪ… ΠĪ…ÎģÎąÎ¯ÎąĪ‚-ΧÎŋĪĪ„ΚιĪ„Ρ
ΑÎŊÎąĪ„ÎŋÎģÎŽ ΚĪ‰ÎŊĪƒĪ„ÎąÎŊĪ„ΚÎŊίδÎŋĪ…-Anatoli Konstantinidou
ΑĪƒĪ„ÎĩĪÎšÎŋĪ‚-ÎŖÎĩĪÎŗΚÎŋĪ‚ ΚιĪƒÎēΚÎŊΡĪ‚
Vicky Kanellou
ΑÎŊÎąĪ„ÎŋÎģÎŽ ΚĪ‰ÎŊĪƒĪ„ÎąÎŊĪ„ΚÎŊίδÎŋĪ…
ΠιĪÎšĪƒÎŋĪ€ÎŋĪ…ÎģÎŋĪ‚ ΓÎĩĪ‰ĪÎŗΚÎŋĪ‚ – Parisopoulos Georgios
ΚÎŦÎģĪ„ĪƒÎšÎŋĪ‚ ÎŖÎŋĪ†ÎŋÎēÎģÎŽĪ‚ – ΔηÎŧÎŋĪ„ΚÎēĪŒĪ‚ ÎŖĪÎŧβÎŋĪ…ÎģÎŋĪ‚ ΠĪ…ÎģÎąÎ¯ÎąĪ‚-ΧÎŋĪĪ„ΚÎŦĪ„Ρ
https://www.facebook.com/despina.lipiridou
https://www.facebook.com/sophia.saouridou
https://www.facebook.com/eleni.giannoudi
https://www.facebook.com/hristina.hatzifilippidou
ΜαĪ„ÎļÎŦĪÎˇĪ‚ ΔιαÎŧÎąÎŊĪ„ÎŽĪ‚ – Matzaris Diamantis
https://www.facebook.com/dimosthenis.kokkalidis
https://www.facebook.com/chrisahatzi
https://www.facebook.com/eleonora.saouridou.5
https://www.facebook.com/nikolas.panagiotidis
ΑÎŊÎąĪƒĪ„ÎŦĪƒÎˇĪ‚ ΚÎŋĪƒÎēÎĩĪÎ¯Î´ÎˇĪ‚
ΓαβĪÎšÎŽÎģ – ΆÎēΡĪ‚ ΚαĪĪ€ÎŋĪ…ÎļΡĪ‚
https://www.facebook.com/litsa.sahinidou.1
https://www.facebook.com/giorgos.kosmidis.902
Panos Efstratiou Photographer