𝜜𝜿𝝄𝝀𝝄𝝊𝜽ή𝝈𝜶𝝁𝜺 𝝉𝜶 𝜺𝝊𝝀𝝄𝜸𝜼𝝁έ𝝂𝜶 𝜷ή𝝁𝜶𝝉𝜶 του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Προύσα, Τρίγλια, Μουδανιά.
Ρίγη συγκίνησης στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Τρίγλιας στην Τελετή των Θεοφανείων και στον Καθαγιασμό των Υδάτων.
Στιγμές ιστορικές 𝜪𝝆𝜽𝝄𝜹𝝄𝝃ί𝜶ς και 𝜬𝝎𝝁𝜾𝝄𝝈ύ𝝂𝜼ς, στιγμές συγκινητικές γεμάτες συναισθήματα στην επίσκεψη μας στην επαρχία της Βιθυνίας, από όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα.
Γενναιόδωρη η φιλοξενία του Δημάρχου Μουδανιών 𝙃𝙖𝙮𝙧𝙞 𝙏𝙪𝙧𝙠𝙮𝙞𝙡𝙢𝙖𝙯.
Με κατανόηση γινόμαστε πιο δυνατοί, πιο δημιουργικοί.
Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και χτίζει γέφυρες για την ενίσχυση της περιφερειακής και της παγκόσμιας ειρήνης.

𝜣𝜺𝝄𝝀𝝄𝜸𝜾𝜿ή 𝜮𝝌𝝄𝝀ή 𝜲ά𝝀𝜿𝜼ς

Τελευταίο μας προσκύνημα η Θεολογική Σχολή Χάλκης και η πατρική υποδοχή απο τον Ηγούμενο της π. Κασσιανό.
52 χρόνια μετά την άδικη διακοπή της λειτουργίας της Σχολής που «𝝅𝝆𝝄ί𝜿𝜾𝝈𝜺» την Ορθοδοξία με 12 Οικουμενικούς Πατριάρχες, η ΠΕΔ στηρίζει το δίκαιο διαχρονικό αίτημα για την άμεση επαναλειτουργία της, αλλά και οικονομικά τα έργα αποκατάστασης του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα και τη διάσωση της παγκόσμιας βιβλιοθήκης της με 80.000 σπάνιας σπουδαιότητας βιβλία και χειρόγραφα!

𝜠𝜫𝜤𝜦𝜪𝜞𝜪𝜮

«𝚯𝛂 𝛆𝛑𝛊𝛔𝛕𝛒έ𝛙𝛐𝛖𝛍𝛆», η ομόψυχη υπόσχεση όλων των δημάρχων στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο. 𝜢 𝝈𝝌έ𝝈𝜼 𝝁𝜶ς 𝝁𝜺 𝝉𝝄 𝜪𝜾𝜿𝝄𝝊𝝁𝜺𝝂𝜾𝜿ό 𝝁𝜶ς 𝜫𝜶𝝉𝝆𝜾𝜶𝝆𝝌𝜺ί𝝄 𝜿𝜶𝜾 𝝉𝜼 𝜝𝜶𝝈𝜾𝝀𝜺ύ𝝄𝝊𝝈𝜶 𝜫ό𝝀𝜼 𝝅𝜶𝝆𝜶𝝁έ𝝂𝜺𝜾 𝝅ά𝝂𝝉𝝄𝝉𝜺 𝝁𝜶𝜿𝝆ό𝝌𝝆𝝄𝝂𝜼, ά𝜹𝝄𝝀𝜼 𝜿𝜶𝜾 𝜶𝜹𝜾𝜶𝝉ά𝝆𝜶𝜿𝝉𝜼, ό𝝅𝝎ς 𝜿𝜶𝜾 𝜼 𝜶𝝂𝜽𝝆ώ𝝅𝜾𝝂𝜼 𝜶𝝂𝜶𝜸𝜿𝜶𝜾ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜸𝜾𝜶 𝜹𝜾𝜶𝝆𝜿ή 𝝅𝝂𝜺𝝊𝝁𝜶𝝉𝜾𝜿ή 𝜿𝜶𝝉𝜶𝝋𝝊𝜸ή 𝜿𝜶𝜾 𝜶𝝂ά𝝉𝜶𝝈𝜼.

Περιφερειακή Ενωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας- ΠΕΔΚΜ