Το πάρκο Τριανταφυλλοπούλου θα μείνει για πάντα πάρκο

Το πάρκο Τριανταφυλλοπούλου θα μείνει πάρκο, χωρίς καμία επιπλέον πολεοδομική επιβάρυνση.  Χάρη στις επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες του δήμου μας εξασφαλίστηκε η ένταξη στο πιλοτικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Πράσινο Ταμείο», που αφορά στη διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις  και η εκταμίευση  ενός κονδυλίου που πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, ποσό με το οποίο θα πληρωθούν οι απαλλοτριώσεις στη δημοτική ενότητα Πυλαίας.

Όλα αυτά μόνο εύκολα και απλά δεν ήταν σε ένα περιβάλλον γραφειοκρατικό και με την πολιτεία να βρίσκεται πολλές φορές απέναντί μας. Ξεκινήσαμε με την προσπάθεια να απαλλοτριώσουμε κοινόχρηστους, ελεύθερους  χώρους με χρήματα από το Πράσινο Ταμείο, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στη συνέχεια   οριστικοποιήσαμε την πρόταση του δήμου μας που αφορούσε στην επιλογή των περιπτώσεων απαλλοτρίωσης στην Πυλαία που πληρούσαν τα κριτήρια που ζητούσε το Πράσινο Ταμείο. Το πρόβλημα όμως παρέμενε, κυρίως γιατί η απαλλοτρίωση του πάρκου, που καλύπτει σε έκταση ένα εμβαδόν που ξεπερνά τα 1200 τ.μ., καθορίστηκε στο ποσό των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτό ο δήμος μας υποχρεούνταν να καλύψει τις 963.000 ευρώ και οι παρόδιοι ιδιοκτήτες  τις υπόλοιπες 945.000 ευρώ.

Χάρη όμως στις ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας με επικεφαλής τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Τσίγκρο, αλλά και την επιμονή προσωπικά του δημάρχου μας Ιγνάτιου Καϊτεζίδη καταφέραμε να πετύχουμε μια μεγάλη επιτυχία. Οι δικαιούχοι αποζημίωσης αποδέχτηκαν να παραιτηθούν της οφειλόμενης αποζημίωσης, με την προϋπόθεση να ενταχθεί η αποζημίωσή τους στη χρηματοδότηση του «Πράσινου Ταμείου», μια χρηματοδότηση που οριστικοποιήθηκε με την απόφαση  62.7.3/2014. Ετσι η οφειλή εντάχθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κάτι που εξασφαλίζει την αποφυγή της άρσης της απαλλοτρίωσης και την πλήρη απαλλοτρίωση ολόκληρης της ιδιοκτησίας των θιγόμενων.

Το πάρκο θα μείνει πάρκο και η πλατεία, που αποτελεί έναν από τους βασικούς κοινόχρηστους χώρους της περιοχής αυτής που είναι επιβαρυμένη πολεοδομικά, με τον μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης στην Πυλαία, θα παραμείνει πλατεία. Και θα ομορφύνει ακόμη περισσότερο, καθώς ο δήμος προγραμματίζει να εντάξει μελέτες αναμόρφωσης και αναβάθμισης του πάρκου, που θα δώσουν ένα νέο χρώμα στην περιοχή.