Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον Συνδυασμό «Δύναμη Ενότητας – Ιγνάτιος Καϊτεζίδης» (Υπεύθυνος Επεξεργασίας), καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αυτοβούλως παρέχονται από εσάς (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλ, email) ή αντλούνται από νόμιμες πηγές, πχ εκλογικοί κατάλογοι, χρυσός οδηγός, μητρώα επιμελητήριων, καταγράφονται από το Γραφείο του Συνδυασμού «Ιγνάτιος Καϊτεζίδης – Δύναμη Ενότητας» Κομνηνών 10, Πανόραμα – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55236, 2310344 460.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού του Συνδυασμού «Δύναμη Ενότητας – Ιγνάτιος Καϊτεζίδης», δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων sms και emails, συναφών με την εν λόγω πολιτική δραστηριότητα, ενώ είναι δυνατό να επεξεργάζονται και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από τον Συνδυασμό «Δύναμη Ενότητας – Ιγνάτιος Καϊτεζίδης» κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητάς του, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού τόπου www.ignatioskaitezidis.gr  διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 αφορούν:

  • στη λήθη (διαγραφή)
  • στη φορητότητα δεδομένων
  • στην εναντίωση
  • στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση)
  • στην ενημέρωση
  • στην πρόσβαση
  • στον περιορισμό της επεξεργασίας

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να το βρείτε στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε, να διορθώσετε ή και να διαγράψετε κατ’ οιαδήποτε στιγμή τα δεδομένα, τα οποία μας έχετε ήδη παρέχει. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, sms ή emails θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε, να εναντιωθείτε ή να διακόψετε την εγγραφή από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, ο Συνδυασμός θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα να διαγραφούν άμεσα. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους που δε συνδέονται με τον Συνδυασμό, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ο Συνδυασμός χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Ο Συνδυασμός διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Συνδυασμό «Δύναμη Ενότητας – Ιγνάτιος Καϊτεζίδης» ή την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]