Αγαπητοί συνεργάτες, υποψήφιοι,

Παρατηρήθηκαν προβλήματα στην διακίνηση των ψηφοδελτίων μας καθώς δόθηκαν από υποψήφιους μας ψηφοδέλτια σε δημοτικές κοινότητες από άλλη κοινότητα π.χ. στο Πανόραμα από Πυλαία και αντίστροφα, κλπ. Αυτό οδηγεί σε ακύρωση της σταυροδοσίας καθώς ανά δημοτική κοινότητα αλλάζει το κάτω μέρος του ψηφοδελτίου όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων.

Επομένως για να αποφευχθούν ακυρώσεις σταυροδοσιών που σας ενδιαφέρει, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ώστε στους δημότες να δίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα αντίστοιχα για την δημοτική κοινότητα ψηφοδέλτια π.χ. για όσους ψηφίζουν στην Πυλαία να δίνονται Πυλαιώτικα, στο Πανόραμα Πανοραμίτικα κ.λ.π. δηλαδή στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου να αναφέρεται η σωστή Δημοτική Κοινότητα και  τα αντίστοιχα  ονόματα των υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για την πιστή τήρηση των παραπάνω, καθώς και την ενημέρωση όλων των υποψηφίων συμβούλων μας.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία, για κάθε διευκρίνιση κ. Αγάπη Καϊτεζίδου 6972605386

Η ευαισθησία και η σκληρή δουλειά θα συνεχίσει να μας οδηγεί. Οι δημότες μας θα είναι και πάλι στο κέντρο κάθε πολιτικής μας!

Εκλογικά κέντρα

Πανόραμα
Κομνηνών 15, 1ος όροφος
Τηλ. 2310 346 162

Πυλαία
Προφήτη Ηλία 32 (Πλατεία Δημαρχείου)
Τηλ. 2310 330 323

Ασβεστοχώρι
Μακεδονομάχων 23
Copyright © 2023. all rights reserved.
Design by ADVISION